KURSUS
At være på mærkerne i litteraturtimerne

Bliv klogere på, hvordan du får den nyere litteratur i spil, og hvordan du kan tilrettelægge en tematisk struktureret litteraturundervisning på mellemtrinnet, der giver aktive, meddigtende og selvproducerende elever; elever der er på mærkerne.

Hør hvorfor og hvordan din litteraturundervisning også skal udvikle elevernes kommunikationskritiske kompetencer, og hvorfor det er vigtigt, dels at tilskynde til elevernes egen skriftlighed som en del af litteraturarbejdet, dels at integrere udvalgte samarbejdsstrukturer (CL).

Med udgangspunkt i ovenstående ramme og deres respektive titler i litteraturserien MÆRKER tilbyder Marianne Oksbjerg og Ayoe Quist Henkel kurser på skoler, CFU’er og andre uddannelsesinstitutioner.

Litteraturen er mærker sat af en forfatter, og teksterne kan afsætte mærker i den læser, der tager livtag med dem. Eleverne skal inviteres til at være på mærkerne – opmærksomme og åbne for at noget kan ske, og at de selv skal være aktive deltagere.

Undervisningen skal sikre, at eleverne bider mærke i litteraturen – at de tager stilling til sprog, værdier og holdninger i digte, eventyr, noveller, billedfortællinger og hele værker. De skal også diskutere, udvikle deres kritiske sans og lære at stille spørgsmål til teksterne og deres egen virkelighedsopfattelse - kort sagt lære selv at sætte mærker.

Citat fra lærervejledningen

Lav en aftale direkte med forfatteren ...


Aftale vedr. tid, sted, præcist kursusindhold og honorar aftales direkte med forfatterne:

Marianne Oksbjerg
mao@ucn.dk

Ayoe Quist Henkel
aqh@viauc.dk