Kolofon

© 2014 Gyldendal A/S, København

Print og fotokopier er belagt med Copydan-vederlag.

Forlagsredaktion
Katja Tang-Petersen

Teknisk tilrettelæggelse og udvikling
Katja Tang-Petersen og Rune Højlund/Gyldendal

Grafisk design
Grethe Bruun og Rune Højlund/Gyldendal 

Illustrationer

Lars Gabels, Rasmus Meisler, Els Cools, Sara Houmann Mortensen og Charlotte Pardi