De tre faser ...

De forskellige litteraturforløb omkring materialets tekster organiserer sig i de velkendte tre faser:

Før-læse-aktiviteter
aktiverer forforståelse og nysgerrighed.

Under-læsning-aktiviteter
retter ofte opmærksomheden på visse dele af teksten.

Efter-læse-aktiviteter
med plads til analyse og fortolkning og personlig stillingtagen.

Derudover lægges der i MÆRKER op til, at eleverne får afprøvet forskellige læsemåder, der er valgt på baggrund af teksterne og formålet med læsningen af dem. Det er et udvalg af læsemåderne her, der anvendes og sættes i scene i hver enkelt bogtitel.

LÆSEMÅDER

  • Læs løs – særlig velegnet til tekster med en vis længde og en velkendt form.
  • Læs med log – god til at fastholde læseren på et læseformål.
  • Få læst højt – hvor fokus er på oplevelse i et fællesskab og at få et første indtryk af teksten, som efterfølgende kan skabe afsæt for en genlæsning eller et egentligt litteraturarbejde.
  • Læs med en makker – god til at læseren undervejs får tænkt højt og formuleret sine/fælles spørgsmål til teksten.
  • Læs med roller – sikrer at alle elever er aktive og har en rolle i læsningen. Der er et formål med at læse teksten, og læserne får en ramme til undervejs at have fokus til deres egen læseforståelse og tekstiagttagelser.
  • Læs med instruktør – fantastisk måde at træne eleverne i fortolkende højtlæsning.
  • Læsestafet – legende læsning, hvor samspillet mellem den enkelte og gruppen er i højsædet.
  • Læs langsomt – velegnet til at stille skarpt på vigtige steder i teksten i form af udvalgte uddrag eller sætninger.