Mærker rimer på værker


Af Mette Bechmann Westergaard

Ind i mellem sætter vi plads af i årsplanen til at fordybe os i ét enkelt litterært værk. Men hvorfor egentlig? Hvad er det værklæsningen kan? Hvilke konkrete værker har relevans på skolens mellemtrin? Og hvordan kan vi arbejde med de udvalgte værker, så der både bliver plads til litteraturen og eleverne, både mundtligheden og skriftligheden?

Og ikke mindst – hvordan får vi vores elever til at føle, at diskussionerne i fortolkningsfællesskabet ikke bare ruster dem som elever til at klare sig fagligt godt i tidsrummet mellem 8 og 14, men tillige er med til at danne dem som mennesker, der skal leve, vælge, føle og tænke døgnet rundt?

Artiklen her vil forsøge at svare på spørgsmålene ved at opbygge en litteraturdidaktisk tænkning i tre faser kaldet indtryk, udtryk og aftryk.