Fælles mål i faget DANSK - de nye kompetencemål


Ifølge de nye kompetencemål for dansk (UVM 2014) skal eleverne på mellemtrinnet lære at læse fiktive tekster med fordobling, og de skal lære at udtrykke deres tekstforståelse og sammenfatte deres fortolkninger bl.a. gennem medskabelse. Eleverne skal opnå viden om sammenhængen mellem tekster og deres samtid, og de skal ikke mindst udvikle viden om tekstlige strukturer, fx fortællepositioner, og temaer. Det fremhæves endvidere, at eleverne efter 6. klassetrin skal kunne forholde sig sammenlignende, kritisk og vurderende til litteratur og andre æstetiske tekster.
Målene for litteraturarbejdet er ambitiøse, idet der både kræves en omfattende og konkret viden om fiktive teksters funktionsmåder og en bredere kommunikationskritisk kompetence, hvor eleverne opfordres til at reflektere selvstændigt og bringe teksternes i spil i forhold til egen livserfaring og dannelse.

De læsemåder, der lægges op til i litteraturmaterialet MÆRKER, tager hensyn til elevernes forudsætninger og forsøger at bygge bro mellem teksternes verden og elevernes. Der er både opgaver, som specifikt træner eleverne i at læse fiktive tekster og giver et fagsprog til tekstfortolkningen, og der er opgaver, som bringer teksterne i dialog med elevernes eget liv og ansporer dem i deres egen meningsdannelse.  Eleverne arbejder både individuelt, i grupper og fælles på klassen. I gruppe- og fællesopgaverne er der lagt vægt på samarbejde og muligheden for at udvikle argumenter i udvekslingen af egne og andres synspunkter.

For overblikket skyld oplistes her de færdigheder og den viden, som MÆRKER-serien lægger op til, at eleverne arbejder hen imod at mestre. Her er de opstillet for forløbet efter 4. klasse og efter 6. klasse. Titlerne i MÆRKER-serien er netop disponeret på samme måde med undervisningsbøger til henholdsvis 3.-4. og 5.-6. klasse.