Ny litteraturserie til mellemtrinnet

Litteraturen er mærker sat af en forfatter, og teksterne kan afsætte mærker i den læser, der tager livtag med dem. Det kræver en danskundervisning, hvor eleverne inviteres til at være på mærkerne – opmærksomme og åbne for at noget kan ske, og at de selv skal være aktive deltagere i dette noget.

Undervisningen skal sikre, at eleverne bider mærke i litteraturen – at de tager stilling til sprog, værdier og holdninger, som det kommer til udtryk i digte, eventyr, noveller, billedfortællinger og hele værker. De skal også diskutere, udvikle deres kritiske sans og lære at stille spørgsmål til teksterne og deres egen virkelighedsopfattelse. Kort sagt skal eleverne lære selv at sætte mærker.

 


Kommunikationskritiske kompetencer

MÆRKER-serien omfatter en række tematisk strukturerede litteraturbøger til 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. Tilhørende arbejdsark er gratis tilgængelige her på sitet.

Som et gennemgående træk vil eleverne i MÆRKER blive ansporet til at bringe egne værdier og holdninger i spil som en del af fællesdiskussionerne og makkeropgaverne omkring de læste tekster, og forløb rundes af med relevante elevpræsentationer/-udstillinger/-produkter, der har andre og flere modtagere end klassen selv.

Bøgerne lægger op til en vekselvirkning mellem at læse, tænke, tale, skrive og være kreativ omkring temaet – dog hele tiden med fokus på, at det er litteraturen, der er i centrum.

Det litteraturpædagogiske fokus er at:


  • få den nyere litteratur i spil
  • arbejde bevidst og struktureret med læsemåder og læseforståelse
  • integrere samarbejdsstrukturer, der er særligt velegnede i litteraturundervisningen
  • lægge op til elevernes dialog med litteraturen og hinanden
  • tilskynde til elevernes egen skriftlighed som en del af litteraturarbejdet
  • opfordre eleverne til at være selvproducerende
  • udvikle elevernes kommunikationskritiske og reflekterende kompetencer.Grundbøger i MÆRKER-serien


Mærkelige dage
ISBN 978-87-0214-623-3
3.-4. klasse

Stor, større, størst
ISBN 978-87-0214-624-0
3.-4. klasse

Barske brødre
ISBN 978-87-0214-955-5
5.-6. klasse

Hvad er meningen?
ISBN 978-87-0214-625-7
5.-6. klasse

Ustyrlig uhygge
ISBN 978-87-0215-084-1
5.-6. klasse

Køb bøgerne her.