Barske brødre
5.-6. klasse

Med tekster af Morten Ramsland, Kim Fupz Aakeson, Jepser Wung-Sung, Hans-Otto Jørgensen og Shaun Tan.

I Barske brødre arbejder eleverne med et tema, som ofte er forekommende i litteratur, billeder og anden kunst fra urfortællinger udsprunget i civilisationens vugge og til moderne kortprosa. Fortællinger og billeder om barske brødre giver rig mulighed for at italesætte store følelser som angst, glæde, vrede, kærlighed og jalousi og for at tematisere nogle af livets store og eksistentielle spørgsmål om fx frihed og samhørighed. Om det helt grundlæggende: at være forbundne på godt og ondt.

Teksterne i Barske brødre er netop valgt, fordi de har potentiale til, at eleverne undersøgende og kritiske kan forholde sig til teksternes udsagn om verden og de værdier (…).  Temaet omkring brødre er valgt ud fra en forventning om, at det vil være vedkommende og engagerende for børn – måske særligt for drenge. Desuden kan temaet nemt bredes ud til også at dreje sig om søstre-, søskende- og familieforhold i det hele taget. 

Citat af Ayoe Quist Henkel fra lærerdelenRettelse til side 33 i Barske brødre:

Vi har opdaget, at der desværre har sneget sig en beklagelig fejl ind nederst på side 33, linje 31. Her mangler en væsentlig del af fortællingens udgangsreplik. Indtil vi får lavet et genoptryk af bogen, opfordres læreren til at gøre eleverne opmærksom på den rigtige udgang, der lyder: "... Han har næsten altid ret."