Hvad er meningen?
5.-6. klasse

Med tekster og billeder af Ken Denning, Shaun Tan, Bent Haller, Tina Sakura Bestle, Louis Jensen, Trine Andersen, Lars Gabel, Sara Houmann Mortensen, Lilian Brøgger, Jens Thegler og Els Cools

 

At søge efter mening er det tematiske omdrejningspunkt i dette materiale. Temaet behandles i forskellige genrer fra poesi til science fiction, og det anskues fra flere vinkler. Den tematiske gennemspilning spænder fra individets undring over sin egen placering i universet over tabet af mening i hverdagen til den pludselige refleksion over mening i mødet med det fremmede. Samtidig er temaet forsøgt fokuseret i forhold til målgruppen, så teksterne primært handler om børn og unges søgen efter mening eller om mening i forbindelse identitetsdannelse.

 

Til materialet er valgt børnelitteratur, der er skrevet inden for de seneste ti år. Teksterne er alle skrevet af garvede forfattere inden for det børne- og ungdomslitterære felt, men forfatterne er naturligvis forskellige i køn, alder og anciennitet. De enkelte tekster (og forfattere) er valgt, fordi de belyser temaet på en interessant, tankevækkende og/eller humoristisk måde.


Citat af Anna Karlskov Skyggebjerg fra lærerdelen
Forstørbare illustrationer her er udført af Els Cools