Mærkelige dage
3.-4. klasse

Med tekster af Dy Plambeck, Jakob Martin Strid, Rebecca Bach-Lauritsen og Elin Winther.

Vi skal præsentere eleverne for skønlitteratur, der kan udfordre dem på deres syn på sig selv, deres liv og det fællesskab, de er en del af. Netop derfor giver det god mening med mellemrum at læse litteratur sat sammen i temaer, der sætter spot på en række fællesmenneskelige problemstillinger af interesse for den pågældende elevgruppe. 

Med temaet om mærkelige dage sættes der fokus på et menneskelivs vekslen mellem hverdagens rutiner og vaner – og det øjeblik, hvor der sker et brud på det kendte, noget mærkeligt. Dette brud kan være godt eller dårligt, men det indeholder i hvert fald muligheden for at reflektere over spørgsmål som: Har jeg rutiner i min hverdag? Er jeg egentlig tilfreds med min hverdag, eller er der noget, jeg har lyst til at lave om? Hvordan skal jeg forholde mig til noget, jeg ikke kender/noget der er anderledes end mig? Hvordan kan sproget bruges til at skabe mærkelige stemninger og verdener?

Citat af Mette B. Westergaard fra lærerdelen