Ustyrlig uhygge
5.-6. klasse

Med tekster, billeder og skulpturer af Bdr. Grimm, Kenneth Bøgh Andersen, Peter Mouritzen, Mette Finderup, Camilla Hübbe/Ramus Meisler, Els Cools, Katrine Ærtebjerg, Michael Kvium, Christian Lemmerz og Maria Rubinke

Teksterne i Ustyrlig Uhygge er valgt, fordi de reflekterer det uhyggelige på forskellige måder: I Peter Mouritzens novelle ”Hugormens hoved” er det det psykologiske gys, der er på færde. I Kenneth Bøgh Andersens to noveller ”Slut” og ”Pige, der græder” er det især det overnaturlige gys, der møder læseren. I billedfortællingen Tavs opstår det uhyggelige primært, idet fortællingen også er en fantastisk fortælling, hvor overnaturlige og uforklarlige hændelser er helt normale, men den har også nogle horror- og splatterelementer, i uddraget fx i form af den monstrøse flue, afrevne lemmer, dødningehoveder og fluesværme. Endelig er det i Mette Finderups novelle ”Døde drenge kan ikke sms’e” det realistiske og forklarlige gys, læseren bliver konfronteret med.

Teksterne er også valgt, fordi de har potentiale til, at eleverne undersøgende og kritiske kan forholde sig til teksternes udsagn om verden og om at være menneske. Endelig er de også valgt ud fra en forventning om, at de vil være vedkommende og engagerende for børn – måske særligt for drenge. 

Citat af Ayoe Quist Henkel og Marianne Oksbjerg fra lærerdelen